Gedragsregels

Gedragsregels

Binnen onze vereniging hebben we normen en waarden waar we ons allen aan houden. Toch is het goed deze normen en waarden om te zetten in gedragsregels of codes.

De gedragscode is om bruikbare en eenvoudige regels te geven voor de gewenste houding en gedrag van leden, trainers, bestuurders en vrijwilligers.

Op deze pagina zullen we hierop ingaan.

Een van onze regels is dat alle onze kaderleden een VOG hebben. We zien de VOG als een belangrijk onderdeel van het preventie- en integriteitsbeleid.

Hiermee kan kunnen we aantonen dat onze kaderleden in het verleden niet iets heeft gedaan dat het vrijwilligerswerk in de weg staat.

Verder heeft onze vereniging heeft een vertrouwens contact persoon (VCP’s) aangesteld;
Dit zijn: Roos Schoonderbeek en Maike v/d Schuit

Bij deze persoon kunnen leden, trainers, bestuursleden en vrijwilligers terecht met meldingen of klachten over normen en waarden:
1. Agressie en geweld
2. Seksuele intimidatie
3. Pesten
4. Discriminatie

De taak van de VCP:

De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.
Daarnaast adviseren en stimuleren ze onze vereniging om preventieve maatregelen te nemen.
VCP-ers hebben een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en meedenken over preventie. Zij fungeren als eerste opvang voor leden met een klacht.